Inkoopdocumenten

Inkoopbeleid liemerse gemeenten en SDL 2017

Download

Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Liemerse gemeenten en SDL 2013 def

Download

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Download

GIBIT voorwaarden 2020

Download